Vidste du det om fisk...

...Den største torsk, der nogensinde er blevet fanget, var 2 meter lang og vejede 96 kg.

...Rødspætten er nærmest blind om natten, mens den har et glimrende syn i dagslys.

...Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder at den går fra saltvand over i ferskvand for at gyde. Yngelen søger senere tilbage til saltvand, hvor opvæksten foregår.

...E er betegnelsen for den bedste fisk, der kan købes på de danske fiskeauktioner. E står for Ekstra god kvalitet.

...Al fersk fisk og skaldyr, er i sig selv så sunde fødevarer, at de automatisk lever op til kriterierne for det grønne nøglehulsmærke. Sammensatte fødevarer som for eksempel fiskefars eller fiskefrikadeller skal dog leve op til særlige krav om fiskeindhold og fedtindhold i det endelige produkt.